Monthly Archives: اسفند 1400

قرارداد هوشمند

قرارداد هوشمند

قرارداد هوشمند چیست؟ قرارداد هوشمند یک قرارداد خوداجرا است که شرایط توافق بین خریدار و فروشنده مستقیماً در خطوط کد نوشته می شود. کد و توافق نامه های موجود در آن در سراسر یک شبکه بلاک چین غیرمتمرکز توزیع شده وجود دارد. کد اجرا را کنترل می کند و تراکنش ها قابل پیگیری و برگشت […]