Monthly Archives: ژوئن 2016

نمایشگر دیجیتالی

نمایشگر دیجیتالی ( Digital Signage ) سامانه ای برای اطلاع رسانی دیداری از طریق تلویزیون و سایر نمایشگرهامی باشد . با استفاده از این سامانه اطلاع رسانی گرافیکی در مدت زمان کوتاهی در اختیار مخاطبان قرار می گیرد . برهمین اساس مهمترین ابزار واحدهای روابط عمومی برای اطلاع رسانی موثر و هوشمند می باشد . […]